dilluns, 22 de novembre de 2010

EVOLUCIÓ DE LA CAPACITAT SENSORIAL(GRUPAL)

L'Evolució dels sentits sensorial

VISTA: Quan neix s'és pràcticament cec, veu borrós més de 20 cm, va augmentant progressivament el camp visual fins pràcticament completar-se l' any.
Parpelleig de 1 a 3 vegades per minut, va augmentant progressivament fins els 20 anys per després tornar a disminuir.
A finals del 1er trimestre s'és capaç de seguir un objecte en moviment.
A partir del 3er mes es distingeix objectes de diferents colors, a partir del 4rt i 5e es mostra preferència per objectes de colors vius i brillants.
A partir d'1 any es distingeix l'objecte que interessa, d'entre molts altres iguals però de diferent color.
Als 3 anys es coneix i s'apliquen correctament el nom de 3 o 4 colors.


AUDISIÓ:  el nen dóna resposta al so durant les primeres hores de vida. Els son baixos el tranquil·litzen en canvi els alts li produeix paralització.
  • 1r mes: localitza el soroll sobretot el de la veu humana.
  • 3r-4r mes: quan sent un soroll gira el cap d'on prové. Mostra sensibilitat en l'entonació de la música.
  • A partir dels 3 anys: el nen distingeix e identifica els objectes pel seu soroll.

OLFACTE:

El sentit de l'olfacte és el menys desenvolupat i el menys estudiat evolutivament a causa de la seva dificultat d'apreciació. Als nens de curta edat es molt difícil saber si realment estan perceben els olors ja que la gran majoria seu passen refredats i amb el nas tapat
L'olfacte és un sentit fundamental per l'alimentació, la supervivència, el desenvolupament intel·lectual i emocional de l'infant i va molt lligat amb el gust. 
 


GUST:els nens estan dotats de papil·les gustatives que donen respostes positives al sabor del dolç i negatives a l'amarg o agre.
A partir del tercer o quart mes els infants son capaços de posar-se un objecte a la boca i començen a desenvolupar la coordinació óculo-manual, van executant el sentit del gust, vista i tacte. 
És important, ja en les primeres edats, que els nens puguin tindre contacte amb altres tipus de material (fusta, metall, vidre, tela...) per conèixer les qualitats dels diversos objectes. TACTE: durant els primers mesos de vida té un procés d'aprenentatge a través de la boca.
Reacció nul·la a les pessigolles durant els dos primers mesos, poc a poc va apareixen.
Dolor totalment present en el recent nascut. Però no reconeix d'on prové fins els 2 anys.
Sensibilitat al calor i al fred (sobretot al fred) nomes néixer.
Aprenen a conèixer objectes xupant-los, aprenen qualitats agradables i desagradables

divendres, 19 de novembre de 2010

Los cinco sentidos


EL oido es uno de los sentidos que mas  desarrolla  el feto desde las primeras semanas de gestación,desde que nace ya percibe los estimulos sonoros y reacciona efectivamente a ello, puede reconocer ala voz de su madre o familiares ,

H
EL TACTO:se muestra seguro apartir de los 12 meses por que ya puede desarrollar y ejercer mas la man o,puede localizar un punto de dolor en su cuerpo y a partir de los 3 años necesita manipular y explorar,distuinguir formas  tamaños etc.

vista bebes

LA VISTA: me parece importante el desarrollode la cordinación visual  alos 3 meses distuinguan objeto de colores 4 y 5meses  demuestran su interes por colores vivos y brillantes observan y examinan.


evolución del gusto y el olfato, bebé comiendo

EL GUSTO Y EL OLFATO:estan muy relacionados distuinguen diferentes sabores desarrollan la capacidad de asociar diferenciar olores saboresa medida que van creciendo.

divendres, 5 de novembre de 2010

Activitat 1 UF 5 GRUP

PSICOMOTRICITAT:

Es la capacitat que es te per controlar els segments motors i psiquics els quals ocupen un lloc important sobre tot en la primera infancia (dels 0 als7 anys). 
 
PSICOMOTRICITAT INSTRUMENTAL:
 
Es una psicomotricitat que serveix per coordinar i dominar el propi cos. L'educador es qui diu les activitats que s'han de realitzar en vers un objectiu concret.
 
 
 
 
 
PSICOMOTRICITAT RELACIONAL:
 
L'educador ha d'estimular al nen per a que faci el que ell desitgi relacionant-se amb els demés.
 

dimecres, 3 de novembre de 2010

UF.5.PRACTICA DE PSICOMOTRICIDAD-(INDIVIDUAL)

PSICOMOTRICITAT

la psicomotricitat subratlla l´estreta relació que existeix entre les adquisicions motrius i el desenvolupament psíquic el concepte és molt complex ycobreix un ample domini,ocupa un lloc important,sobre tot en la primera infancia (DEL 0 ALS 7ANYS) .


                       Psicomotricidad

,
PSICOMOTRICITAT INSTRUMENTAL:´´es el educador  qui diu el que s´ha de fer,esta dirigida se parteixen de una estructura de continguts,es una manera que el nen aprengui a cordinar el seu cos


vv      vvv

Psicomotricidad Relacional:  El educador o psicomotricista tiene que estimular al nen per a que faci el que vulgi,


zz