dijous, 23 de desembre de 2010

UF2 LOCOMOCIÓN GRUPAL

 

NADÓ:
El nadó pren la seva postura típica; torna el cap preferentment cap a un costat, tant cap per amunt com cap avall, i flexiona les extremitats cap al cos.
Estimulació: el cap del nadó és gran en proporció amb el cos, un quart de la longitud total aproximadament, i pesa molt, l'esquena i el coll no poden amb ella. Cal enfortir els músculs per que el coll es tibi posant-lo cap per avall dues o tres vegades al dia.1er ANY DE VIDA
El mes destacat ha estat:
* 4-5-6 mesos: Estant situat en posició supina que s'impulsi activament agafant-se a les mans de l'examinador.
- Assenyala que el nen ja te mes desenvolupats els musculs i te força.

* 7-8-9 mesos: Deixant-lo assegut sobre una superficie llisa, que mantingui el cos dret més de deu segons sense ajudar-se de les mans.


48 setmanes: El nen camina repenjant-se als mobles. Camina cap endavant si li dones les dos mans. Assegut torç el tronc per agafar alguna cosa a la seva esquena sense perdre l'equilibri. Retira els objectes que es vençin amb facilitat.3er Any de vida es:
Primer semestre:
* 24-30 mesos: Que realitzi l'acció d'enfilar. Enfila boles amb fil semirígid. Denota un gran nivell de motricitat fina, precisió coordinació..
* 24-30 mesos: Que realitzi satisfactoriament l'acció d'entomar. Que reculli amb les mans una pilota llençada cap a ell per l'educador situat a una distància no superior a un metre. Mostra l'adquisició de revlexes, coordinació vista-cos, capacitat de reacció..
Segon semestre:
* 30-36 mesos: Que fasi l'acció de cargolar. Que sapigui alliberar una femella de dintre d'una titja on està enroscada.
- Mostra molta motricitat fina y control dels moviments amb els dits, fent pinza i fent algo de força
.

divendres, 17 de desembre de 2010

UF2.Actividad 1conceptos clau evoluci,on de la motrocidad


Recien nacido: adopta su postura tipica vuelve la cabaza preferentemente hacia un lado tanto boca arriba como abajo  hazle flexiones y estiramientos de pierna para ayudarle a superar la posición fetal.

 

  24 Semanas
El niño se ha fortalecido puede apooyar gran parte de su peso en los brazos, los juegos como el caballito permite ayudar controlar su propio peso cada vez más, indespensable para andar.

44 semanas
El niño se mueve con soltura cuando está sentado, se desplaza por todas partes, dale la mano para que selevantesolo, y sesiente orgulloso de lo que hace, preiarle con una sonrisa y aplausos.Un año.
El niño anda casi solo gatea y sus movimientos son más parecidos a de un oso, sabe dejar caer los objetos, hace rayas con lápiz, se apoya sobre la pared.

2 años.
El niño ya disfruta moviéndose solo sabe correr, le gusta oir canciones, sigue los ritmos con moviemintos propios de su edad,se sostiene solo  hace torre de cinco cubos, rompe papeles etc
IMG_2404


                                                                                          
3 años: empieza a identificar colores,arma modelos sencillos utilizando cubos, clasifica objetos por el medio del juego desarrolla su capacidad..ññ5años:es el tiempo q empiezan  a aprender las  letras los numeros ,mejoran cada dia se sienten orgullosos de lo que hacen les gusta dar saltos bailar al compas de la musica la mayoria tiene buen sentido de equilibrio.

dilluns, 22 de novembre de 2010

EVOLUCIÓ DE LA CAPACITAT SENSORIAL(GRUPAL)

L'Evolució dels sentits sensorial

VISTA: Quan neix s'és pràcticament cec, veu borrós més de 20 cm, va augmentant progressivament el camp visual fins pràcticament completar-se l' any.
Parpelleig de 1 a 3 vegades per minut, va augmentant progressivament fins els 20 anys per després tornar a disminuir.
A finals del 1er trimestre s'és capaç de seguir un objecte en moviment.
A partir del 3er mes es distingeix objectes de diferents colors, a partir del 4rt i 5e es mostra preferència per objectes de colors vius i brillants.
A partir d'1 any es distingeix l'objecte que interessa, d'entre molts altres iguals però de diferent color.
Als 3 anys es coneix i s'apliquen correctament el nom de 3 o 4 colors.


AUDISIÓ:  el nen dóna resposta al so durant les primeres hores de vida. Els son baixos el tranquil·litzen en canvi els alts li produeix paralització.
  • 1r mes: localitza el soroll sobretot el de la veu humana.
  • 3r-4r mes: quan sent un soroll gira el cap d'on prové. Mostra sensibilitat en l'entonació de la música.
  • A partir dels 3 anys: el nen distingeix e identifica els objectes pel seu soroll.

OLFACTE:

El sentit de l'olfacte és el menys desenvolupat i el menys estudiat evolutivament a causa de la seva dificultat d'apreciació. Als nens de curta edat es molt difícil saber si realment estan perceben els olors ja que la gran majoria seu passen refredats i amb el nas tapat
L'olfacte és un sentit fundamental per l'alimentació, la supervivència, el desenvolupament intel·lectual i emocional de l'infant i va molt lligat amb el gust. 
 


GUST:els nens estan dotats de papil·les gustatives que donen respostes positives al sabor del dolç i negatives a l'amarg o agre.
A partir del tercer o quart mes els infants son capaços de posar-se un objecte a la boca i començen a desenvolupar la coordinació óculo-manual, van executant el sentit del gust, vista i tacte. 
És important, ja en les primeres edats, que els nens puguin tindre contacte amb altres tipus de material (fusta, metall, vidre, tela...) per conèixer les qualitats dels diversos objectes. TACTE: durant els primers mesos de vida té un procés d'aprenentatge a través de la boca.
Reacció nul·la a les pessigolles durant els dos primers mesos, poc a poc va apareixen.
Dolor totalment present en el recent nascut. Però no reconeix d'on prové fins els 2 anys.
Sensibilitat al calor i al fred (sobretot al fred) nomes néixer.
Aprenen a conèixer objectes xupant-los, aprenen qualitats agradables i desagradables

divendres, 19 de novembre de 2010

Los cinco sentidos


EL oido es uno de los sentidos que mas  desarrolla  el feto desde las primeras semanas de gestación,desde que nace ya percibe los estimulos sonoros y reacciona efectivamente a ello, puede reconocer ala voz de su madre o familiares ,

H
EL TACTO:se muestra seguro apartir de los 12 meses por que ya puede desarrollar y ejercer mas la man o,puede localizar un punto de dolor en su cuerpo y a partir de los 3 años necesita manipular y explorar,distuinguir formas  tamaños etc.

vista bebes

LA VISTA: me parece importante el desarrollode la cordinación visual  alos 3 meses distuinguan objeto de colores 4 y 5meses  demuestran su interes por colores vivos y brillantes observan y examinan.


evolución del gusto y el olfato, bebé comiendo

EL GUSTO Y EL OLFATO:estan muy relacionados distuinguen diferentes sabores desarrollan la capacidad de asociar diferenciar olores saboresa medida que van creciendo.

divendres, 5 de novembre de 2010

Activitat 1 UF 5 GRUP

PSICOMOTRICITAT:

Es la capacitat que es te per controlar els segments motors i psiquics els quals ocupen un lloc important sobre tot en la primera infancia (dels 0 als7 anys). 
 
PSICOMOTRICITAT INSTRUMENTAL:
 
Es una psicomotricitat que serveix per coordinar i dominar el propi cos. L'educador es qui diu les activitats que s'han de realitzar en vers un objectiu concret.
 
 
 
 
 
PSICOMOTRICITAT RELACIONAL:
 
L'educador ha d'estimular al nen per a que faci el que ell desitgi relacionant-se amb els demés.
 

dimecres, 3 de novembre de 2010

UF.5.PRACTICA DE PSICOMOTRICIDAD-(INDIVIDUAL)

PSICOMOTRICITAT

la psicomotricitat subratlla l´estreta relació que existeix entre les adquisicions motrius i el desenvolupament psíquic el concepte és molt complex ycobreix un ample domini,ocupa un lloc important,sobre tot en la primera infancia (DEL 0 ALS 7ANYS) .


                       Psicomotricidad

,
PSICOMOTRICITAT INSTRUMENTAL:´´es el educador  qui diu el que s´ha de fer,esta dirigida se parteixen de una estructura de continguts,es una manera que el nen aprengui a cordinar el seu cos


vv      vvv

Psicomotricidad Relacional:  El educador o psicomotricista tiene que estimular al nen per a que faci el que vulgi,


zz